Dekko Системи

2500 Систем

2500 Chamfered
Без оглед на Вашиот вкус, 2500 системот е лесен за око, без притоа претходно да го споредувате неговиот дизајн.
Големата контактна површина обезбедува извонредна топлинска и звучна изолација и е компатибилен со сите стандардни безбедносни додатоци.
Исто така, во согласност е и со сите актуелни градежни регулативи и акредитации.
Достапен е во широк спектар на фолии и бои.

  • Големата контактна површина обезбедува извонредна топлинска и звучна изолација и е компатибилен со сите стандардни безбедносни додатоци.
  • Исто така, во согласност е и со сите актуелни градежни регулативи и акредитации.
  • Достапен е во широк спектар на фолии и бои.
2800 Системи

2800 Decorative

  • Големата контактна површина обезбедува извонредна топлинска и звучна изолација и е компатибилен со сите стандардни безбедносни додатоци.
  • Исто така, во согласност е и со сите актуелни градежни регулативи и акредитации.
  • Достапен е во широк спектар на фолии и бои.