ALUMIL СПЕЦИФИКАЦИИ

AM11000

Најдобри термоизолациоски вредности.

M11000 Alutherm Plusе прилагодлив профил од алуминиумска столарија со термо прекинувач за прозори и врати од сите типови. Се карактеризира со голема доверба (класа Wk3противпровална отпорност) и прилагодливост на сите очекувања, правејќи го идеален избор како за деловни така и за станбени простори. Голем избор на конечниот изглед на конструкцијата 9минималистички, модерен, нео-класичен, традиционален, инокс).Вклучува и посебно дизајнирани профили за врати и прозори од сите големини, со примена во пословни и станбени објекти.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 65 mm
Длабочина на крило 70 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 86 mm
Минимална видлива ширина со T профил 70 mm
Ограничување на носивост на оков до 130 kg
Дебелина на стакло до 46 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 24 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Uf :до 2,3 W/m2K
Воздушна непропустливост EN 12207 : Класа 4
Водоотпорност EN 12208 : Класа EF1300
Отпорност на удар од ветер EN 12210 : Класа C5
M11500

M11500 е систем за сите видови на врати и прозорци со террмички прекинувач и тоа со појачана термичка изолација. Различни варијации на дизајн (заоблени, рамни, класични и сл.). Прозор со скриено крило. Прозор со нагибно отварање не само за механизам за еуро ѓлеб, туку и за механизам 16 mm за PVC профили, со постигнување на против провалност WK 3 на било која врата со вертикален или хоризонтален пивот на прозор, овозможува решение за било кој архитектонски дизајн на отворот со голем избор на профили во системот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 76,5 mm
Длабочина на крило 84 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 137 mm
Ограничување на носивост на оков 130 kg
Дебелина на стакло до 62 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 34 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Uf : до 1,90 W/m2K
Воздушна непропустливост EN 12207 : Класа 4
Водоотпорност EN 12208 : Класа E900
Отпорност на удар од ветер EN 12210 : Класа C5
M23000

M23000  е систем со термички прекинувач кој задоволува високи стандарди во поглед на термо и звучна изолација, како и во поглед на сигурност. Ова е модел од врвен дизајн кој во себе обединува предности од алуминиумот и врвната естетика на дрвото. Спојот помеѓу алуминиумскиот и дрвениот дел се изведува со помош на посебни PVC клипсови, со што се обезбедува циркулација на воздухот помеѓу дрвото и алуминиумот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 90 mm
Длабочина на крило 111 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 117 mm
Минимална видлива ширина со T профил 78 mm
Ограничување на носивост на оков 130 kg
Дебелина на стакло 32 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 24 mm
S60

S60 е систем наменет за различните типологии со класично отварање со голема енергетска ефикасност. Варијациите на дизајн на прозорот се: рамни, заоблени и класични. Вратите се класични, скриени и со “молив’ шара. Прозорите со скриено крило се одлични за прозор ѕидови. Голема термо изолација со полиамиди од 38 mm во профилите и со полиуретански пополнувања во средната комора на профилот. Испитувањата даваат резултат за термичка изолација до Uf=0,98 W/m2K.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток >76,5 mm
Длабочина на крило 84 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 137 mm
Ограничување на носивост на оков 130 kg
Дебелина на стакло 62 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 34/38 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Uf : до 0,98 W/m2K
Воздушна непропустливост EN 12207 : Класа 4
Водоотпорност EN 12208 : Класа E1350
Отпорност на удар од ветер EN 12210 : Класа C4/C5
S700

S700 е врвен подигнувачко-лизгачки систем за многу големи отворени површини со импресивни карактеристки кои не може да се најдат кај конкуренцијата. Има многу мала површина на крилото, само 84мм. Ширината на средишниот дел за закачување на профилот изнесува 47 мм кај двокрилните врати, со што се обезбедува максимална видна површина. Висината на вратата може да биде до 3 м. Скриениот поден профил за прагот е на нивото со површината на подот и претставува интелигентен систем на евакуација за вода, одчичен за просторот доколку има обилни количини на дожд. Паметните уреди за дренажа се сместени под профилот за закачување на средината, со што се обезбедува водоотпорност на спојката. Специјалните антидисторзивни полиамиди со висина од 24 мм ја елиминираат можноста за појава на несакани ефекти, кои се појавуваат при големи температурни разлики помеѓу внатрешниот и надворешниот простор. Обезбедуваат голема термичка изолација (Uw до 1,3 W/m2K). Исто така е можно да се направи класична варијанта на отворот за лизгање со ист профил на водичот со целиот опсег на положбата, притоа задржувајќи ги високите перформанси.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 70 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 48 mm
Минимална видлива ширина со T профил 84/95,5 mm
Ограничување на носивост на оков 106/47 mm
Дебелина на стакло до 400 kg
Тип на термичка изолација (poliamidi) до 32 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Uf до 1,3 W/m2K
Воздушна непропустливост EN 12207 Класа 4
Водоотпорност EN 12208 Класа A9
Oтпорност на удар од ветер EN 12210 Класа C4/B4
S80

S80 е креиран со што би се создал чист, едноставен и минималистички дизајн со најмала можност за видност на алуминиумската површина со врвни перформанси.

Импресивните карактеристики на овој систем се препознаваат по:

  • Скриено крило со многу мала видлива површина (51 и 67 мм).
  • Многу тесен “Т” профил и профил за средината лента со видлива површина
    идентична со другите профили од системот и е само 67 мм.
  • Стандардно трослојно остаклување со цел постигнување на енергетската ефикасност.
  • Иновативните материјали за термички прекини обезбедуваат високо ниво на термичка изолација.
  • Сигурносната структура е обезбедена од посебен профил, чија длабочина е 80 мм.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 80 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 82,5 mm
Минимална видлива ширина со T профил 85 mm
Ограничување на носивост на оков 130 kg
Дебелина на стакло 40 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 38 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Uf : до 1,73 W/m2K
Воздушна непропустливост EN 12207 : Класа 4
Водоотпорност EN 12208 : Класа E900
Oтпорност на удар од ветер EN 12210 : Класа C5
S91

S91 системот припаѓа на Alumil “Supreme” системите, кој е специјално дизајниран за исполнување на високите потреба на пасивните куќи. Идеален е за тешки товари, скриени шарки на рамката и високо ниво на безбедност. Системот се карактеризира со одлични перформанси поврзани со топлинска изолација Uf> 0,67 W / m2K, армирано стакло со полиамиди од 54 mm, со добра водоотпорност и звучна изолација, исполнувајќи ги највисоките стандарди за квалитет.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 91 mm
Длабочина на крилото 99 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 103 mm
Ограничување на носивост на оков 300 kg
Дебелина на стакло 40 до 60 mm
Тип на термичка изолација (poliamidi) 54 mm
SD95

SD 95 е систем за влезни врати со врвна изработка и максимална енергетска ефикасност со можност за постигнување на Ud <1,0 W / m2K. Полимери кои апсорбираат дисторзија се резултат на големите температурни разлики кои се случуваат надвор и внатре. Непрекинатото централно затворање по целиот обем на вратата ги подобрува изолационите својства на самата врата (топлинска, хидро, воздшна, ...). Зголемена е звучната изолација и зголемена е можноста за изработка на големи врати. Можност за креирање на класични, скриени и молив шари. Има зголемена компатибилмпст со различни типови безбедносни брави.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

Длабочина на шток 95 mm
Длабочина на крилото 95 mm
Минимална видлива ширина (крило+шток) 161,4 mm
Минимална видлива ширина со T профил 106,4 mm
Ограничување на носивост на оков до 180 kg
Дебелина на стакло до 60 mm

ПЕРФОРМАНСИ

Термичка изолација Ud < 1,0 W/m2K
Надворешен изглед рамен, класичен
Метод на остаклување Aluseal system
Тип на термичка изолација (polamidi) 34 mm